DNV GL

Tranzicija na normu ISO 13485:2016

Saznajte koje specifične promjene donosi nova norma ISO 13485:2016

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
ISO 27001 for healthcare

Training Information

Tranzicija

ISO 13485:2016
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
31. siječnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
16. travnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
7. rujna 2018.

Kako pristupiti prilagodbi vlastitih sustava upravljanja novim zahtjevima norme? Naša edukacija namijenjena je osobama koje su na bilo koji način uključene u primjenu i razvoj sustav upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda u svojim organizacijama.

Norma ISO 13485:2016 još je jače usmjerena na ispunjenje zahtjeva kupaca i regulatornih zahtjeva. Stavlja fokus na cjelokupan lanac opskrbe u industriji medicinskih proizvoda te na upravljanje rizicima.

Promjene će tokom tečaja biti predstavljene kroz teorijski i praktični dio u kojem će polaznici dobiti sve informacije potrebne za prilagodbu zahtjevima nove norme.

Cijena po polazniku je 800 kn + PDV. U cijenu su uključeni materijali, ručak i osvježenja u pauzama.