DNV GL

Tranzicija na normu ISO 13485:2016

Saznajte koje specifične promjene donosi nova norma ISO 13485:2016

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
SHARE:
PRINT:
ISO 27001 for healthcare

Training Information

Tranzicija

ISO 13485:2016
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
4. rujna 2017.

Kako pristupiti prilagodbi vlastitih sustava upravljanja novim zahtjevima norme? Naša edukacija namijenjena je osobama koje su na bilo koji način uključene u primjenu i razvoj sustav upravljanja kvalitetom medicinskih proizvoda u svojim organizacijama.

Norma ISO 13485:2016 još je jače usmjerena na ispunjenje zahtjeva kupaca i regulatornih zahtjeva. Stavlja fokus na cjelokupan lanac opskrbe u industriji medicinskih proizvoda te na upravljanje rizicima.

Promjene će tokom tečaja biti predstavljene kroz teorijski i praktični dio u kojem će polaznici dobiti sve informacije potrebne za prilagodbu zahtjevima nove norme.

Cijena po polazniku je 800 kn + PDV. U cijenu su uključeni materijali, ručak i osvježenja u pauzama.