DNV GL

Tečaj za Lead auditora- ISO 9001

Najviši stupanj obuke za područje sustava upravljanja kvalitetom

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
SHARE:
PRINT:
Corporate Responsibility

Training Information

ISO 9001:2015

Tečaj za Lead auditore
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
20. - 24. studenog 2017.

Seminar za Lead auditore prema normi ISO 9001 u trajanju od 5 dana predstavlja najviši stupanj izobrazbe u edukaciji Sustava upravljanja kvalitetom. 

Polaznici koji uspješno završe seminar za Lead auditore stječu najviši stupanj stručnosti na području sustava upravljanja i osiguranja kvalitete. Seminar mogu pohađati manageri kvalitete, direktori, inženjeri, ISO 9000 koordinatori i svi oni unutar organizacije koje interesira auditiranje sustava kvalitete, te je potrebno osnovno predznanje dobiveno položenim seminarom za interne auditore.


Teme seminara:

  • Vodič kroz normu
  • Tumačenje norme ISO 9001
  • Priprema dokumentacije za audit
  • Izvođenje audita
  • Klasifikacija nesukladnosti
  • Nesukladnosti i korektivne radnje
  • Kriteriji za auditore
  • Uloga certifikacijskih kuća
  • Uloga akreditacijskih tijela

Cijena:  5.500 HRK+ PDV po polazniku

 

U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon položenog/odslušanog seminara.