DNV GL

Tečaj za Internog auditora ISO 14001

Seminar daje osnovna znanja o najvažnijim elementima sustava upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001.

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
SHARE:
PRINT:
Energy and environment

Training Information

 • When:
  Add to calendar 2018/03/07 09:00 2018/03/08 18:00 Tečaj za Internog auditora ISO 14001 Seminar daje osnovna znanja o najvažnijim elementima sustava upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001.
  https://www.dnvgl.hr/training/tecaj-za-internog-auditora-iso-14001-54292
  This only adds the training to your calendar, please remember to register for this training.
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

ISO 14001:2015

Tečaj za Interne auditore
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
7. - 8. ožujka 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
15. - 16. svibnja 2018.

Tečaj je osmišljen kako bi polaznicima dao dovoljno informacija, znanja i vještina putem kojih će se moći aktivno uključiti u uspostavu Sustava upravljanja okolišem, kao i u interne prosudbe sustava kao jednog od ključnih elemenata norme. Predznanja o sustavima upravljanja okolišem nisu preduvjet za sudjelovanje na seminaru, ali je poželjno poznavanje norme ISO 14001, kao i zakonskih propisa vezanih uz zaštitu okoliša.   

Teme seminara:

 • Vodič kroz norme
 • Tumačenje norme ISO 14001
 • Politika upravljanja okolišem
 • Pregled zakonskih i ostalih zahtjeva
 • Vrednovanje aspekata i utjecaja
 • Definiranje općih i pojedinačnih ciljeva
 • Izrada programa upravljanja okolišem
 • Definiranje potreba za izobrazbom
 • Svijest i stručnost
 • Interna i eksterna komunikacija
 • Dokumentacija sustava i nadzor nad dokumentima
 • Klasifikacija nesukladnosti
 • Nadzor rada
 • Nesukladnosti i korektivne radnje
 • Kriteriji za auditore
 • Integracija sustava ISO 14001 sa drugim sustavima kao što su: sustavi upravljanja kvalitetom i sigurnosti na radu 
Cijena navedenog seminara za polaznika iznosi 2.500,00 HRK + PDV.   U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon položenog/odslušanog seminara.