Tečaj- Upravljanje rizicima

Rizici mogu djelovati obeshrabrujuće, no ako im pristupate na odgovarajući način mogu biti pretvoreni u nove prilike. Naučite kako identificirati rizike i odgovoriti na njih pomoću našeg tečaja za upravljanje rizicima.

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajt nas

Prijava na tečaj

Prijava
Risk Management

Training Information

Upravljanje rizicima

Osnove upravljanja rizicima
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
22.-23. siječnja 2019.
Lokacija
Zagreb
Datum
11.-12. travnja 2019.

Rizici su prisutni u svakom poslovanju. Mogu biti obeshrabrujući, ali ako im pristupate na odgovarajući način, svoje rizike možete pretvoriti u poslovne prilike.

Rizici mogu biti dobri. Bez njih nema ni uspjeha. Svrha upravljanja rizicima nije eliminirati ih, već razumjeti kako biste mogli upravo na osnovi njihova postojanja ostvariti određene prednosti. To zahtijeva jasno određenje o tome koje rizike smatrate prihvatljivima, u kojoj mjeri te da postavite procese koji će biti u stanju njima upravljati.

DNV GL razumije rizike na svim nivoima. Od onih koji se odnose na tehničke analize pa sve do rizika u poslovnim procesima i dugoročnim poslovnim strategijama. Ispravno i odgovorno upravljanje rizicima značajno povećava povjerenje svih zainteresiranih strana te stoga kompetencije u tom području od vitalnog su značaja za svaku organizaciju. Raspolažete li Vi i Vaša tvrtka kompetentnim pojedincima i timovima koji će u pravo vrijeme ispravno odgovoriti na poslovne izazove koji se pojavljuju kroz rizike i prilike?  

Što obuhvaća tečaj 

Osnove upravljanja rizicima

Kako prepoznati rizike i utjecati na njih? Tečaj predstavlja korisne metode, koncepte i terminologiju za upravljanje rizicima. Pruža osnove upravljanja rizicima te kako provesti kvalitativne procjene rizika u Vašoj vlastitoj organizaciji. 

Tečaj demonstrira kako upravljanje rizicima pomaže organizaciji u postizanju poslovnih ciljeva, boljoj iskorištenosti resursa i proaktivnom pristupu za eliminaciju rizika.

Mi smo gdje ste i Vi 

Vaš najbliži DNV GL- Business Assurance ured i njegov tim mogu Vam pružiti tečajeve na Vašoj lokaciji, pružajući znanje primjenom našeg globalnog koncepta koji će Vam dokazano osigurati nova primjenjiva znanja. 


Cijena tečaja po polazniku iznosi 2.100 kn + PDV. U cijenu su uključeni svi potrebni radni materijali i vježbe za seminar,  ručak i osvježenja u pauzama predavanja te polaganje ispita i certifikat nakon odslušanog seminara.


Pozivamo vas da se upoznate s detaljnim dvodnevnim programom tečaja.

Upravljanje rizicima

Program seminara - 1. dan

 • Vrijeme
  Naslov/Opis
 • 9:00 -9:45

  Uvod u seminar

 • 9:45 -10:45

  Upravljanje rizikom- DNV GL pristup

 • 10:45 -11:00

  Pauza

 • 11:00 -11:45

  Koraci u upravljanju rizikom (Iniciranje ocjene rizika - praktična vježba)

 • 11:45 -12:45

  Ručak

 • 12:45 -14:15

  Identifikacija rizika (vježba)

 • 14:15 -14:30

  Pauza

 • 14:30 -16:00

  Analiza rizika (vježba)

 • 16:00 -16:30

  Sažetak 1. dana

Program seminara - 2. dan

 • Vrijeme
  Naslov/Opis
 • 9:00 -9:15

  Osvrt na 1.dan

 • 9:15 -11:00

  Koraci u upravljanju rizikom / Aktivnosti na smanjenju rizika (vježba)

 • 11:00 -11:15

  Pauza

 • 11:15 -11:30

  Pitanja i osvrt na naučeno

 • 11:30 -12:30

  Ručak

 • 12:30 -13:30

  Implementacija upravljanja rizikom

 • 13:30 -14:30

  Komplementarne tehnike ocjene rizika

 • 14:30 -15:30

  Analiza za upravljanje rizikom

 • 15:30 -15:45

  Pauza

 • 15:45 -16:30

  Sažetak i diskusija - zatvaranje seminara

  * raspored pauza definira se u dogovoru s polaznicima