DNV GL

Tečaj-Tranzicija na normu ISO 9001:2015

Seminar traje jedan dan, te je namijenjen upoznavanju polaznika sa zahtjevima nove norme, promjenama koje će se dogoditi u strukturi i primjeni zahtjeva.

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijavite se na tečaj

Prijava
SHARE:
PRINT:
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

 • When:
  Add to calendar 2018/01/30 09:00 2018/01/30 18:00 Tečaj-Tranzicija na normu ISO 9001:2015 Seminar traje jedan dan, te je namijenjen upoznavanju polaznika sa zahtjevima nove norme, promjenama koje će se dogoditi u strukturi i primjeni zahtjeva.
  https://www.dnvgl.hr/training/tecaj-tranzicija-na-normu-iso-9001-2015-54064
  This only adds the training to your calendar, please remember to register for this training.
  false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Tranzicija

ISO 9001:2015
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
30. siječnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
12. travnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
17. svibnja 2018.

Cilj seminara je upoznavanje polaznika sa zahtjevima norme, te uz aktivno sudjelovanje, pripremu na promjene sustava kojima će se prilagoditi u vlastitoj organizaciji​. Poznavanje norme ISO 9001:2008 je preduvjet, a preporuča se da polaznici imaju položen seminar za interne auditore. Neki od novih zahtjeva u normi, u odnosu na sadašnju verziju, su:

 • Rizici kao osnova za sustave upravljanja. Za razliku od dosadašnjeg pristupa u kojem su se organizacije trebale prilagoditi određenim zahtjevima, nova verzija norme postavlja izazov pred organizacije na način da će prije planiranja odgovarajućeg sustava upravljanja trebati provesti analizu svojih rizika. 
 • Jači naglasak na vodstvu i opredijeljenosti od strane najviše uprave kroz odgovornost  za učinkovitost sustava upravljanja
 • Jača usmjerenost na ciljeve i potrebe za poboljšanjima te odgovarajuće planiranje potrebno za izvršenje ciljeva
 • Zahtjevi vezani uz potrebe za resursima povezani su i opsežniji
 • Norma stavlja veći naglasak na provjeru vanjskih procesa, proizvoda i usluga. Time se prati trenutna stvarnost u kojoj djeluju organizacije zbog kompleksnijeg poslovnog okruženja, podugovaranja procesa i kompleksnijih lanaca nabave.
 • Prošireni zahtjevi vezani za unutarnju i vanjsku komunikaciju, uključujući i potrebu za određivanje što, kada i kako (metode) komunicirati
Cijena sudjelovanja po polazniku iznosi 800,00 kn+PDV.