DNV GL

Radionica-primjena zahtjeva ISO 9001:2015

Budite spremni na vrijeme. Svjesnost i znanje o ključnim promjenama u normi preduvjet je odgovarajuće prilagodbe. Nova verzija norme sustava upravljanja kvalitetom (ISO 9001) daje širi okvir upravljanja rizicima, što je jedna od glavnih promjena u novim normama. Odgovarajuća priprema podrazumijeva pokretanje promjena na vrijeme i u pravom smjeru.

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na radionicu

Prijava
Training services from DNV GL - Business Assurance

Training Information

Radionica ISO 9001:2015

Primjena novih zahtjeva norme ISO 9001:2015
Lokacija
Datum
Lokacija
Zagreb
Datum
16. siječnja 2018.
Lokacija
Zagreb
Datum
13. travnja 2018.

DNV GL je razvio Radionicu za pomoć prilagodbi novim zahtjevima.   Nova norma ISO 9001 objavljena je u rujnu 2015. godine  te traži od organizacija stavljanje naglaska na strateški pristup unutarnjim i vanjskim čimbenicima koji utječu na poslovanje.   


Kako je Radionica osmišljena  

Naša je Radionica kreirana za polaznike koji žele ne samo steći znanja o novostima u normi, već i na praktičnim primjerima iz prakse dobiti uvid u potrebne prilagodbe svojih vlastitih sustava. Primjeri se obrađuju putem rada u manjim grupama, s kontinuiranim interaktivnim radom i razmjenom ideja pri čemu DNV GL predavač usmjerava polaznike kako pristupiti pojedinom novom zahtjevu norme. Radionicu organiziramo u trajanju od 1 dana, a organizacijama koje žele pristupiti radionicama s više svojih polaznika na raspolaganju stoji In-house Radionica čije trajanje određuje sama organizacija.

Kome je Radionica namijenjena 

Polaznici radionice prije prijave trebali bi biti upoznati sa zahtjevima nove norme ISO 9001:2015 putem seminara Tranzicija na novu normu ISO 9001:2015 ili samostalnim upoznavanjem s promjenama, s obzirom da Radionica ne stavlja naglasak na upoznavanje s promjenama, već isključivo na primjenu novih zahtjeva.


Cijena po polazniku iznosi 800,00 kn +PDV

Kalendar tečajeva 2019

Kalendar tečajeva 2019

Kalendar tečajeva

Kalendar tečajeva 2019