DNV GL

Mentoring - individualni modul Akademije izvrsnosti

Posebna pogodnost koju sudjelovanje na DNV GL Akademiji pruža je organizacija individualnog mentoringa namijenjenog svim polaznicima Akademije.

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
Corporate Responsibility

Training Information

Mentoring je vođen od strane predavača Akademije i zamišljen je kao individualna diskusija između polaznika i predavača namijenjena boljem razumijevanju obrađenog sadržaja iz prethodnih modula te obradi primjera iz prakse prema prethodno pripremljenim materijalima za pojedinog polaznika.

Dodatna vrijednost koju polaznici ovakvim jedinstvenim pristupom dobivaju je mogućnost da naglasak mentoringa bude stavljen na upravo one dijelove tema iz Modula Akademije koje sam polaznik osobno smatra posebno važnima i zanimljivima.

Iskusni predavači Akademije prilikom mentoringa s polaznikom će diskutirati o primjeni tema obrađenih u 4 modula Akademije. Kako im pristupiti prilikom primjene te kako koristiti najbolju dostupnu praksu u svakodnevnom radu.

Individualni mentoring obavlja se po prethodno utvrđenom i dogovorenom planu razgovora i provodi se u trajanju od 4 sata.