DNV GL

GDPR Practitioner-obuka za primjenu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

GDPR (General Data Protection Regulation) ili Opća uredba o zaštiti podataka stupa na snagu u svim zemljama članicama EU 25.5.2018.

Kontaktirajte nas:

Želite li više informacija o tečajevima?

Kontaktirajte nas

Prijava na tečaj

Prijava
SHARE:
PRINT:
Digital asset ecosystem

Training Information

Ova uredba na jedan potpuno drugačiji način regulira prikupljanje, pohranu i upravljanje osobnim podatcima. Primjenjiva je na sve tvrtke koje posluju na tržištu EU ili koje u svojim poslovnim aktivnostima koriste podatke građana država članica EU.

Cilj je uredbe modernizirati i unaprijediti područje zaštite osobnih podataka te time učinkovito zaštititi pojedince od lošeg, neprimjerenog ili nepažljivog korištenja osobnih podataka. Izravno je primjenjiva na sve države članice EU bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.

Usklađenju će tvrtke trebati pristupiti ne samo s pravnog, već i s tehničkog i tehnološkog aspekta. Naime sigurnost i zaštita osobnih podataka ovom se uredbom regulira uzimajući u obzir i nove, tehnološki napredne načine obrade s ciljem ostvarenja ujednačenog prava na zaštitu osobnih podataka svih građana. 

Zašto sudjelovati na GDPR Practitioner edukaciji

Ovaj tečaj omogućuje vam stjecanje potrebnih znanja, te razvoj vještina i sposobnosti za učinkovito provođenje i upravljanje okvirom za zaštitu osobnih podataka.

Nakon svladavanja svih potrebnih koncepata Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), temeljito ćete razumjeti raskorak između zahtjeva Opće uredbe o zaštiti podataka i trenutnih organizacijskih procesa, uključujući: pravila o privatnosti, postupke i upute za rad, obrasce za pristanak, zaštitu podataka i procjene utjecaja. 

Kome je tečaj namijenjen

•    Voditeljima ili članovima timova koji se žele pripremiti i podržati svoju organizaciju u provedbi novih postupaka i usvajanju novih uvjeta predstavljenih u GDPR,
•    Osobama odgovornim za zaštitu osobnih podataka i upravljanje rizicima
•    Voditeljima i članovima timova informacijske sigurnosti, za upravljanje incidentima i osiguranje kontinuiteta poslovanja

Ciljevi edukacije

•    Postići sveobuhvatno razumijevanje koncepata i pristupa potrebnih za učinkovito usklađivanje s Uredbom o općoj zaštiti podataka
•    Razumjeti nove zahtjeve koje Opća uredba o zaštiti podataka donosi za organizacije Europske unije i organizacije koje nisu članice EU te kada je potrebno provesti ih
•    Stjecanje potrebne stručnosti za podršku organizaciji u procjeni provedbe ovih novih zahtjeva
•    Saznajte kako upravljati timom koji provodi GDPR
•    Stjecanje znanja i vještina potrebnih za upravljanje osobnim podacima
•    Stjecanje stručnosti za analizu i donošenje odluka u kontekstu zaštite osobnih podataka

Teme koje tečaj obrađuje

Dan 1
Uvod u GDPR i načela zaštite podataka
•    Ciljevi i struktura kolegija
•    Opća uredba o zaštiti podataka
•    Načela zaštite podataka
•    Prava nositelja podataka
•    Kontroler i procesor podataka

Dan 2
•    Voditelj za zaštitu podataka -uloge i zadatci
•    Sigurnost osobnih podataka i procjena utjecaja na zaštitu podataka
•    Prijenos osobnih podataka u treće zemlje ili međunarodne organizacije
•    Odredbe koje se odnose na specifične situacije obrade podataka
•    Načini postupanja, odgovornost i kazne

Dan 3
Informacijska sigurnost, upravljanje incidentima i kontinuitet poslovanja
•    Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
•    Upravljanje incidentima
•    Kontinuitet poslovanja

Europski odbor za zaštitu podataka i Nadzorni organi
•    Nezavisna nadzorna tijela
•    Kompetencije, zadaci i ovlasti
•    Suradnja i dosljednost
•    Europska komisija za zaštitu podataka
•    Kodeksi ponašanja i certifikacije

Cijena tečaja po polazniku iznosi 4,180 kn + PDV (cijena uključuje ručak i osvježenje u pauzama).