DNV GL

Upravljanje rizikom infekcije: osigurajte sigurno poslovanje danas i prilagodite se poslovnim uvjetima koji slijede poslije COVID-19

hand protecting from brick falling

Kontaktirajte nas:

Želite više informaija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zatražite ponudu

Organizacije moraju sprječavati rizike od infekcija i djelovati na njih kako bi očuvale sigurnost svojih djelatnika i kupaca. Strukturiran i usklađen pristup ključan je za nastavak poslovanja i uspostavu učinkovite pripreme za razdoblje koje slijedi poslije COVID-19.

Dok se mnoge države i društva postepeno otvaraju, upravljanje rizicima od infekcije svugdje oko nas postaje dnevna potreba. Fizičko udaljavanje, higijena i ostale preventivne mjere nastavit će se primjenjivati i nakon COVID-19. Organizacije se moraju pripremiti za značajne promjene svojih sustava upravljanja kako bi na dugi rok mogle nastaviti poslovati. 

Za neke, strukturirani i verificirani program upravljanja rizicima zakonski je zahtjev ili preduvjet. Dokaz o usklađenosti često zahtijevaju nadležna tijela i drugi dionici. Za većinu organizacija, sposobnost komuniciranja povjerenja prema djelatnicima i kupcima o tome da su vaši proizvodi, usluge i operacije sigurni preduvjet je za nastavak poslovanja. Bilo da se posluje u okruženju velikog protoka ljudi (npr. hoteli, shopping centri, restorani, transport) ili da se upravlja velikim objektima i kompleksnim procesima (npr. nekretnine, proizvodni pogoni) organizacije trebaju dati samouvjeren odgovor. No, razumijevanje svih zahtjeva i uključivanje istih u svoje procese na prikladan način vrlo je složeno. 

DNV GL vas može podržati u razumijevanju i razvoju specifičnih rješenja za pojedinu industriju. Može svojim uslugama i vlastitim standardima koje već više godina razvija obaviti procjenu vaše usklađenosti i zrelosti sustava te obučenosti vašeg osoblja. Takvim se neovisnim procjenama postiže neophodno unutarnje i vanjsko povjerenje. Mi pružamo rješenja temeljena na blockchainu pomoću kojeg upravljamo podacima i osiguravamo pouzdanost potvrda koje izdajemo.

Upravljanje rizicima infekcija temeljeno na bolničkim praksama

Higijena i mjere sprječavanja kontaminacije već su ugrađene u mnoge politike sustava zdravlja, sigurnosti i okoliša te srodnih sustava upravljanja.  Ozbiljnost COVID-19 pandemije nalaže specifične dodatke, a katkad i drastične promjene u njima.  Mjere u svim industrijama moraju biti usklađene s nacionalnim i ostalim zahtjevima ključnih dionika.   S opuštanjem restriktivnih mjera, organizacije se suočavaju s pitanjima jesu li mjere koje se primjenjuju dovoljne kako bi osigurale zaštitu zdravlja djelatnika i povjerenje kupaca i potrošača. 

Čak i nakon COVID-19 razdoblja, organizacije moraju pažljivo demonstrirati upravljanje rizicima infekcije te usvojiti strukturirani pristup osiguravanju dugoročno sigurnog poslovnog okružja.   

Sva rješenja i metodologije koje DNV GL nudi temeljena su na spajanju upravljanja rizicima infekcije i akreditacijskih standarda za bolnice.  Pri njihovu razvoju primjenjivali smo iskustvo i stručnost naših procjenitelja za sektor zdravstva te medicinskih stručnjaka. Kombinacija našeg iskustva upravljanja rizicima te poznavanja i iskustva rada s bolnicama i zdravstvenim sektorom omogućila nam je da razvijemo rješenja koja mogu biti jednostavno uključena u vaš sustav upravljanja zdravljem, sigurnošću i okolišem (HSE).

Naša rješenja:

Mi vam možemo pomoći osigurati usklađenost, procijeniti zrelost vašeg sustava i pružiti edukaciju kako biste stvorili čvrst odgovor te izgradili povjerenje svih dionika kroz:
  • Razvoj i primjenu specifičnih sektorskih rješenja i mjera prilagođenih geografskim specifičnostima  
  • Procjenu usklađenosti vaše organizacije i njene zrelosti uz tečajeve temeljene na 
  1. Nacionalnim zahtjevima za upravljanje infekcijama 
  2. Najboljim praksama pojedine industrije
Procjenu zrelosti koju napravimo za vašu organizaciju možete koristiti kako biste dobili uvide u potrebe za poboljšanjima HSE politika te izgradili otporiju organizaciju 
  • Edukaciju osoblja

Procjena i edukacija provedena od strane neovisnog tijela kao što je DNV GL pruža dokaz da ste usmjereni izgradnji povjerenja prema svojim dionicima. Učinkovito komunicirajte s njima uz DNV GL izvještaje o procjenama, potvrde o stupnju zrelosti sustava te o vašoj sposobnosti upravljanja rizicima infekcije.  

Kontaktirajte nas kako bismo vam pružili više informacija o uslugama koje vam možemo ponuditi.

Kontaktirajte nas:

Želite više informaija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zatražite ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: