DNV GL

TickITplus - Upravljanje kvalitetom softvera

TickIT

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Certifikat ISO 9001 s dodatkom TickITplus loga dokazuje da je Vaš sustav upravljanja usklađen s najboljom praksom upravljanja kvalitetom softvera.

Originalna TickIT shema objavljena je 1991 i pružala je sustav upravljanja kvalitetom softvera na bazi ISO 9001 s rezultatom pad ili prolaz. Nije se razlikovala od ISO 9001 no zahtijevala je posebno educirane auditore koji su koristilidetaljne smjernice o tome kako primjenjivati zahtjeve ISO 9001 u kontekstu softvera. TickIT je primarno bio namijenjen za razvoj no sada je IT sektor znatno širi.

Što je novo?

Od 1991 dogodile su se značajne promjene u IT industriji. TickITplus shema zamijenila je TickIT u 2011. na bazi sljedećeg:

 • TickITplus je procesni model temeljen na normama najbolje prakse IT sektora 
 • Uvodi pojam certifikacijskih stupnjeva koji omogućavaju mjerljivo uspoređivanje
 • Integriran s ISO 9001 akreditiranom certifikacijom i mogućnošću integracije s ISO 27001 (sigurnost) i ISO 20000 (upravljanje IT uslugama).
 • Poboljšanja planiranja i procjena zahtjev su svih TickITplus stupnjeva.

Koristi od TickITplus

Za organizacije:

 • Potiče stalna poboljšanja
 • Podržava razvoj IT procesa 
 • Sadrži dobru procesnu praksu
 • Veće uključenje svih dijelova organizacije u procjene
 • Omogućava uštede i veću mjerljivost

Za korisnike:

 • Bolji kriteriji za odabir dobavljača
 • Jasne indikacije o sposobnosti dobavljača i zrelosti organizacije.
 • Omogućava bolje upravljanje rizicima u području nabave i dobavljača

Što dalje?  

Za provođenje certifikacije treće strane potrebno je primijeniti učinkovit sustav upravljanja kvalitetom softvera usklađen sa zahtjevima norme. 

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: