DNV GL

OHSAS 18001 - Zdravlje i sigurnost na radu

OHSAS 18001

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Dokažite svoju usmjerenost zdravlju i sigurnosti na radu te osigurajte potvrdu da učinkovito upravljate zakonskim zahtjevima.

Zdravlje i sigurnost na radu važno je za sve vrste poslovanja. Primjena sustava upravljanjazdravljem i sigurnošću (OH&S) u mnogim je zemljama zakonski zahtjev. Uz to, od organizacija se sve više zahtijeva da javno izvještavaju od rezultatima u području zdravlja i sigurnosti.  Neovisna procjena i certifikacija Vašeg sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću od strane DNV GL-a pruža dokaz da primjenjujete sustav usklađen zahtjevima međunarodne norme za zdravlje i sigurnost na radu. Na taj način također pozitivno djelujete na vlastitu reputaciju i brend.  

Što je OHSAS 18001 norma?

  • OHSAS 18001 je međunarodno prihvaćena norma za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OH&S). Primjenjiva je na sve vrste organizacija u svim sektorima. 
  • Ona pruža okvir oslonjen na principe Plan-Do-Check-Act (PDCA). 
  • Ona zahtijeva identifikaciju opasnosti i procjenu rizika po zdravlje i sigurnost na radu, a vezane uz aktivnosti i usluge koje provodite te određuje potrebne kontrole i ciljeve za poboljšanje
  • OHSAS 18001 zahtijeva identifikaciju zahtjeva vezanih uz zdravlje i sigurnost na radu te usklađenost s njima kao i ostalim zahtjevima relevantnim za to područje

Norma OHSAS 18001 osmišljena je kako bi bila kompatibilna s ostalim normama za sustave upravljanja, posebno s normom ISO 14001 za zaštitu okoliša te ISO 9001 za sustave upravljanja kvalitetom.

 

Zašto je certifikacija dobra za moje poslovanje?

Brojne su koristi kojeostvarujete primjenom norme OHSAS 18001, no neke od najznačajnijih vežu se uz zadovoljenje zakonskih zahtjeva i upravljanje svim zahtjevima postavljenim na organizaciju u području zdravlja i sigurnosti na radu.

Norma OHSAS 18001 omogućava Vašoj organizaciji da:

  • Uspostavi i kontinuirano poboljšava sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću
  • Radi sustavno s ciljem poboljšanja, sprječavanja neželjenih događaja ili njihova ponavljanja
  • Dokazuje svoju usklađenost s najboljom praksom upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  • Kontinuirano usklađuje svoj sustav s relevantnim zakonskim i ostalim zahtjevima

Kako započeti?

Kako biste bili certificirani, potrebno je da implementirate učinkovit sustav upravljanja koji ispunjava zahtjeve norme. 

Mi smo akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane koje pruža usluge edukacije i certifikacije u području zdravlja i sigurnosti na radu. Ukoliko želite znati više o certifikaciji, upoznajte se s certifikacijskim putovanjem.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: