DNV GL

MSC Principi i kriteriji održivog ribarenja

MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Marine Stewardship Council (MSC) principi i kriteriji održivog ribarenja predstavljaju normu koja osigurava da se ribolovom upravlja na odgovarajući način, uz odgovorne postupke s ciljem očuvanja ribljih vrsta i okoliša. Certifikacija prema ovoj normi dokazuje vašu usmjerenost održivim praksama i donosi vam prednost na tržištu.

Što su MSC Principi i kriteriji održivog ribarenja? 

Potrošači i trgovci zahtijevaju sve više garancija da su proizvodi iz mora dobiveni iz izvora kojima se upravlja na odgovoran način, korištenjem održivih praksi ribarenja uz očuvanje okoliša. Certifikacija prema normi MSC Principi i kriteriji održivog ribarenja potvrđuje primjenu održivih praksi korištenjem neovisne, treće strane koja provodi postupak procjene u odnosu na zahtjeve norme.  Norma MSC Principi i kriteriji održivog ribarenja primjenjiva je na ribarenje divljih vrsta.  

Norma je temeljena na tri ključna principa: 

 • Održivost ribljeg fonda
 • Održavanje ekosustava o kojem ovisi ribolov
 • Učinkovito i odgovorno upravljanje

Koje su koristi certifikacije? 

Certifikacija prema normi MSC Principi i kriteriji održivog ribarenja  omogućava vašoj organizaciji:

 • Ispunjavanje zahtjeve tržišta koji predviđaju verifikaciju neovisne treće strane
 • Diferencijaciju vaših proizvoda na sve konkurentnijim tržištima
 • Da bude preferirani dobavljač
 • Prilagodbu očekivanjima okolišno osviještenih potrošača
 • Podršku u pozicioniranju proizvoda s eko oznakama
 • Pružanje dokaza o odgovornom korištenju resursa kako široj zajednici tako i svim ostalim ključnim zainteresiranim stranama
 • Pozitivan doprinos sve većem pritisku za poboljšanja zbog neodrživog ribarenja 

Kako vam možemo pomoći? 

Mi smo certifikacijsko tijelo akreditirano za provođenje procjena u ribarstvu prema tri MSC principia i kriterija za održivo ribarenje .

 • Princip 1 - Održivost ribljeg fonda: Ribarenje treba obavljati na način koji ne vodi prevelikom izlovu, dok za vrste koje su ugrožene treba primjenjivati  prakse ribarenja koje podržavaju obnovu fonda određene riblje vrste.
 • Princip 2 - Utjecaj na okoliš: Ribarenje treba osiguravati održavanje strukture, produktivnosti I raznolikosti eko sustava
 • Princip 3 - Učinkovito upravljanje: Aktivnosti u ribolovu potrebno je provoditi na sustavno učinkovit način koji poštuje lokalne, nacionalne i internacionalne zakone i norme te primjenjujući institucionalne i operativne okvire koji zahtijevaju upotrebu odgovornih i održivih resursa.  

Certifikati imaju razdoblje valjanosti od pet godina.

 

Kako se pripremiti za certifikaciju?

Kontaktirajte nas kako biste dobili sve potrebne informacije.

Važno je:

 • Odrediti odgovornu osobu unutar organizacije
 • Osigurati da postoji jasna svrha i razumijevanje što se želi postići certifikacijom   
 • Odrediti opseg certifikacije  
 • Prikupiti što više informacija vezanih uz vaš riblji fond, zainteresirane strane I ostala područja koja su važna za provođenje certifikacije
 • Osigurati podršku i uključenost zainteresiranih strana

Najvažniji element je transparentna identifikacija i informacije vezane za utjecaj ribolovnih aktivnosti na morski okoliš kao i učinkovitost sustava upravljanja ribarenjem.  Vrlo važan korak u provođenju certifikacije je procjena stanja koja ima za cilj u ranoj fazi certifikacijskog procesa detektirati potencijalne probleme. 

Što je Marine Stewardship Council (MSC)? 

Marine Stewardship Council (MSC) neovisna je globalna neprofitna organizacija. Prvotno je utemeljena zbog problema s prevelikim izlovom ribe od strane organizacije Unilever i WWF 1997. godine. Postala je neovisna organizacija 1999. Njena je misija korištenjem eko oznaka i certifikacijskog programa za ribolov pridonijeti  zdravlju svjetskih oceana.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: