DNV GL

FSSC 22000 – certifikacijska shema za sustav sigurnosti hrane

Osiguranje sigurnosti hrane u proizvodnom procesu i lancu opskrbe

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu
SHARE:
PRINT:
FSSC22000

FSsc 22000, također poznat i kao FS 22000, je posebno namijenjen proizvođačima hrane. Ova certifikacijska shema pomaže osigurati sustave prehrambene sigurnosti u proizvodnim procesima unutar lanca dobavljača. ​ISO 22000 usklađuje sustave upravljanja prehrambenom sigurnošću  temeljene na HACCP principima. Sustav HACCP-a je ograničenog utjecaja na trgovce i njihove potrebu da jamče za vlastiti lanac dobavljača, te im je primjenjiviji specifičan sustav orijentiran na proizvodnju hrane sa detaljnim programom predzahtjeva. Nova FSSC 22000 certifikacijska shema odgovara na ovu potrebu kombinirajući pristup sustava upravljanja, HACCP metodologiju i detaljna uputstva za predzahtjevne programe. 

Što je FSSC 22000 certifikacijska shema? 

FSSC 22000 je certifikacijska shema temeljena na postojećoj međunarodno prepoznatoj normi ISO 22 000, ISO/TS  22002-1:2009 (ili ekvivalent PAS 220) i ISO/TS 22003.  Posebno je namijenjena za sektor proizvodnje, uzimajući u obzir gap analizu Globalne inicijative za prehrambenu sigurnost (GFSI).

FS shema, izrađena od strane Fondacije za certifikaciju prehrambene sigurnosti sa sjedištem u Nizozemskoj, objavljena je 15. svibnja 2009.g. i odobrena od strane  GFSI-a prema zahtjevima iz GFSI Priručnika Ver. 5. Trenutno važeća verzija je objavljena u siječnju 2010

 

Kako FSSC 22000 može poboljšati Vaše poslovanje? 

FSSC 22000 kombinira tri glavne značajke: 

 • Snažan okvir za sustav upravljanja potpuno integriran sa tvrtkinim sustavom i usklađen sa ostalim sustavima poput ISO 9001 ili ISO 14001 
 • Jasna metodologija analize opasnosti i upravljanja rizicima temeljena na HACCP principima i sposobnosti da se poboljša učinkovitost i uspješnost prehrambene sigurnosti 
 • Korištenje  PAS 220 uputstava, uzimajući u obzir predzahtjevne programe, što se i traži u ISO 22000 § 7.2, i primjenjiv potrebama trgovaca za due diligence i sl. pitanjima 

Ostale prednosti uključuju: 

 • Neovisnost; norma je vlasništvo neovisne fondacije 
 • Međunarodna norma, ISO pouzdana, izgrađena prema odobrenju GFSI-a 
 • Jednostavna terminologija, osiguravajući globalnu usklađenost u implementaciji i dopuštajući sustavno vrednovanje
 • Proizvođači koji su već certificirani prema ISO 22000 trebaju samo potvrdu ISO 22000 certifikacije i dodatan pregled prema  PAS 220 ili ISO/TS 22002-1 (vidi dolje) kako bi odgovorili na zahtjeve FS 22000 certifikacijske sheme.

Značajke FSSC 22000  

FS 22000:2010 se temelji na ISO 22000 , PAS 220 (ISO/TS 22002-1) i ISO/TS 22003.  Značajka ove certifikacijske sheme je upotreba PAS 220 (Publicly Available Specification), koja je razvijena kako bi precizirala zahtjeve za predzahtjevne programme, kao pomoć u kontroli sustava prehrembene sigurnosti unutar proizvodnog procesa lanca dobavljača. ISO TS 22002-1:2009 se temelji na PAS 220, te se može jednako koristiti.  PAS 220 je objavljen u listopadu 2008 od strane Britanskog Insituta za standardizaciju (BSI) i sponzorirana od  Danone, Kraft, Nestlè, Unilever i Udruženja industrije hrane i pića Europske Unije  (CIAA). PAS 220, kao i  ISO/TS 22002-1, komplementira ISO 22000 i pruža zajedničku bazu za  18 predzahtjevnih programa za korištenje, od strane proizvođača hrane:
 • Konstrukcija i izgled zgrada 
 • Izgled radnog prostora
 • Komunalije – zrak, voda, energija 
 • Odlaganje otpada 
 • Primjerenost opreme, čišćenje i održavanje 
 • Upravljanje kupljenim materijalima
 • Mjere za prevenciju i  unakrsnu kontaminaciju 
 • Sanitacija 
 • Kontrola pesticida 
 • Higijena osoblja 
 • Prerada
 • Procedure za opoziv proizvoda
 • Skladištenje
 • Informacije o proizvodu/informiranje kupaca
 • Zaštita hrane

Kombinacija ISO 22000 i PAS 220 zajedno rezultira u novoj certifikacijskoj shemi za prehrambenu sigurnost, FS 22000, sa Fondacijom za prehrambenu sigurnost (SCV) koja je vlasnik norme i uz odobrenje GFS-a. FS 22000 je prva certifikacijska shema koja je u potpunosti usklađena sa relevantnim ISO normama.

 

Kako se pripremiti za certifikaciju?  

Proces opisan u FS 22000 uključuje slijedeće korake: 

 • Identificirati, procijeniti i kontrolirati opasnosti za prehrambenu sigurnost koje se mogu očekivati, kako bi se izbjegla direktna ili indirektna šteta  prema korisnicima
 • Prenošenje odgovarajućih informacija vezano na prehrambenu sigurnost proizvoda 
 • Prenošenje informacija vezanih uz razvoj, implementaciju i aktualnost sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću kroz cijelu organizaciju
 • Vršenje periodičkih procjena sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću kako bi pokrile sve aktivnosti i aktualne informacije po pitanju opasnosti vezanih na sigurnost hrane. 

Razvoj, implementacija i certifikacija sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću je kontinuirana aktivnost sa neovisnim auditima koji predstavljaju jedan element procesa procjene. 

Započinjanje FSSC 22000 certifikacije

Mi Vam možemo:

 • Pružiti edukaciju za FS 22000, ISO 22000 i PAS 220 – ISO TS 22002-1 norme
 • Napraviti gap-analizu kako bi Vam pomogli da prepoznate za Vaš najbolji put u certifikacijskom procesu 
 • Napraviti certifikaciju prema FS 22000:2010

Tranzicija na FSSC 22000 verziju 4

Krajem svibnja 2017. objavljene su smjernice za tranziciju na novu verziju 4 norme FSSC 22000 koja je izdana krajem 2016. godine. Tranzicijsko razdoblje za prelazak na novu verziju norme je do 31.prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma više neće biti moguće izdavanje certifikata prema normi verzije 3. 

Pod upravljanjem FSSC 22000 Foundation i vodstvom savjetodavnog odbora i odbora dionika, novo izdanje rezultat je 14 mjesečnog postupka globalnih savjetovanja s ključnim dionicima uključujući i predstavnike industrije, certifikacijskih tijela, akreditacijskih tijela, organizacija za obuke i vlada.   

Ukoliko želite više informacija možete ih pronaći ovdje.