DNV GL

FSSC 22000 – certifikacijska shema za sustav sigurnosti hrane

FSSC22000

Osiguranje sigurnosti hrane u proizvodnom procesu i lancu opskrbe

FSSC 22000 certifikacijska shema pomaže osigurati sustave prehrambene sigurnosti u proizvodnim procesima unutar lanca dobavljača. Temeljena je na međunarodno prepoznatoj normi ​ISO 22000 i HACCP principima. Sustav HACCP-a je ograničen po pitanju primjene na trgovce i njihovu potrebu da jamče za vlastiti lanac dobavljača. Stoga je potreban specifičan sustav orijentiran na proizvodnju hrane sa detaljnim programom predzahtjeva. Nova FSSC 22000 certifikacijska shema odgovara na ovu potrebu kombinirajući pristup sustava upravljanja, HACCP metodologiju i detaljna uputstva za preduvjetne programe. 

Što je FSSC 22000 certifikacijska shema? 

FSSC 22000 je certifikacijska shema za sigurnost hrane temeljena na postojećoj međunarodno prepoznatoj normi ISO 22000, ISO/TS 22002-1, ISO/TS 22000-4 ili PAS 220.  Posebno je namijenjena za sektor proizvodnje. Posebno je namijenjen sektoru hrane, stočne hrane i pakiranja te uzima u obzir gap analizu Globalne inicijative za prehrambenu sigurnost (GFSI).

Prve su verzije norme FSSC 22000 bile primjenjive isključivo za proizvođače hrane. Kasnije je područje primjene norme prošireno na pakiranje, uz uključivanje PAS 223, preduvjetne programe te zahtjeve za razvoj i pakiranje vezane uz sigurnost hrane. Nadalje, područje primjene širi se na proizvodnju stočne hrane.

FSSC shema, izrađena od strane Fondacije za certifikaciju prehrambene sigurnosti sa sjedištem u Nizozemskoj, objavljena je 15. svibnja 2009.g. i odobrena od strane  GFSI-a prema zahtjevima iz GFSI Priručnika.

Promjene u verziji 4.1

FSSC norma revidirana je u srpnju 2017. Od 1. siječnja 2018. svi će auditi biti rađeni prema FSSC 22000 verziji 4.1. 

Detaljne informacije o normi i promjenama možete pronaći na FSSC web stranicama.

 

Kako FSSC 22000 može poboljšati vaše poslovanje? 

FSSC 22000 kombinira tri glavne značajke: 

 • Snažan okvir za sustav upravljanja potpuno integriran sa tvrtkinim sustavom i usklađen sa ostalim sustavima poput ISO 9001 ili ISO 14001 
 • Jasna metodologija analize opasnosti i upravljanja rizicima temeljena na HACCP principima i sposobnosti da se poboljša učinkovitost i uspješnost prehrambene sigurnosti 
 • Korištenje  tehničkih specifikacija ISO/TS 20002-1, vezano za preduvjetne programe, što se i traži u ISO 22000 § 7.2, prilagođeno potrebama trgovaca za due diligence i sl. pitanjima 

Ostale prednosti uključuju: 

 • Neovisnost; norma je vlasništvo neovisne fondacije 
 • Međunarodna norma, ISO pouzdana, izgrađena prema odobrenju GFSI-a 
 • Jednostavna terminologija, osiguravajući globalnu usklađenost u implementaciji i dopuštajući sustavno vrednovanje
 • Uključenost dionika različitih grupa u razvoj i upravljanje normom

Značajke FSSC 22000  

FS 22000:2010 se temelji na ISO 22000 , ISO/TS 22002-1 i ISO/TS 22003. Certifikacija prema ovoj normi akreditirana je pod normom ISO 17021.  Značajka ove certifikacijske sheme je upotreba ISO/TS 22002-1, koja je razvijena kako bi precizirala zahtjeve za preduvjetne programme, kao pomoć u kontroli sustava prehrembene sigurnosti unutar proizvodnog procesa lanca opskrbe. Do 2012. godine FSSC 22000 je bio temeljen na PAS 220 koji je povučen i zamijenjen s ISO/TS 22000-1. 

ISO/TS 22002-1 pruža paket 18 preduvjetnih programa za upotrebu u proizvodnji i pakiranju hrane:

 • Konstrukcija i izgled zgrada 
 • Izgled radnog prostora
 • Komunalije – zrak, voda, energija 
 • Odlaganje otpada 
 • Primjerenost opreme, čišćenje i održavanje 
 • Upravljanje nabavljenim materijalima
 • Mjere za prevenciju i kros kontaminaciju 
 • Čišćenje i sanitacija 
 • Pest kontrola 
 • Higijena osoblja 
 • Prerada
 • Procedure za opoziv proizvoda
 • Skladištenje
 • Informacije o proizvodu/informiranje kupaca
 • Zaštita hrane

FS 22000 je prva certifikacijska shema koja je u potpunosti usklađena sa relevantnim ISO normama.

 

Kako se pripremiti za certifikaciju?  

Proces uključuje slijedeće korake: 

 • Identificirati, procijeniti i kontrolirati opasnosti za prehrambenu sigurnost koje se mogu očekivati, kako bi se izbjegla direktna ili indirektna šteta  prema korisnicima
 • Prenošenje odgovarajućih informacija vezano na prehrambenu sigurnost proizvoda 
 • Prenošenje informacija vezanih uz razvoj, implementaciju i aktualnost sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću kroz cijelu organizaciju
 • Vršenje periodičkih procjena sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću kako bi pokrile sve aktivnosti i aktualne informacije po pitanju opasnosti vezanih na sigurnost hrane. 

Razvoj, implementacija i certifikacija sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću je kontinuirana aktivnost sa neovisnim auditima koji predstavljaju jedan element procesa procjene. 

Započinjanje FSSC 22000 certifikacije

Mi Vam možemo:

 • Pružiti edukaciju za FS 22000, ISO 22000 i ISO TS 22002-1 norme
 • Napraviti gap-analizu kako bi Vam pomogli da prepoznate za Vaš najbolji put u certifikacijskom procesu 
 • Napraviti certifikaciju prema FS 22000

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: