DNV GL

Kontaktirajte DNV GL

Pronađite naše urede, koga kontaktirati po pitanju objava i medijskih zahtjeva, pronađite informacije za kontakt i podršku.

Group media contacts

Maritime media contacts

Oil & Gas media contacts

Energy media contacts

Business Assurance media contacts

Software media contacts

Regional media contacts