DNV GL

LUMINA - Uvjeti korištenja

SHARE:
PRINT:


1. Usluga za izradu izvještaja o benchmarkingu (“LUMINA”) je usluga koju pruža DNV GL Business Assurance AS kao organizacija upravljana prema zakonima Norveške, a namijenjena je kupcima DNV GL Business Assurance koji imaju ugovor za usluge certifikacije sustava upravljanja s pravnim subjektom koji je dio DNV GL Business Assurance Group.

2. LUMINA™ je zaštićeni znak DNV GL AS.

3. Ovi uvjeti (“uvjeti”) vezani su za upravljanje licencom za korištenje sljedećih LUMINA usluga (licenca):
•    LUMINA
•    LUMINA Plus

4. LUMINA kupci mogu zatražiti licencu koja uključuje LUMINA Plus putem praćenja instrukcija dostupnih kroz LUMINA aplikaciju na dnvgl.com.

5. Uvjeti nadmašuju i zamjenjuju sva prethodna predstavljanja vezana uz predmet. Uvjeti korištenja za kupca uključeni u bilo koji nalog za nabavu ili narudžbu biti će ništavni.  Nijedna druga izmjena ili dopuna uvjeta neće vrijediti, osim ukoliko nije potpisana s obje strane.

6. KLIKOM NA ˝PRIHVAĆAM˝( “I ACCEPT”) IZJAVLJUJETE DA STE PROČITALI I DA SE SLAŽETE S ODREDBAMA I UVJETIMA TE DA STE OVLAŠTENI POTPISATI ZA I U IME KOMPANIJE, PODUZEĆA ILI BILO KOJEG DRUGOG PRAVNOG SUBJEKTA U IME KOJEG DJELUJETE (˝KUPAC˝). UKOLIKO NISTE OVLAŠTENI POTPISATI ZA I U IME KUPCA, U TOM SLUČAJU NEMOJTE PRIHVATITI UVJETE KORIŠTENJA I NE PRISTUPAJTE NITI NE KORISTITE LUMINA ILI LUMINA PLUS ALAT. KLIKOM NA ˝PRIHVAĆAM˝ (“I ACCEPT”), SUBJEKT KOJEG PREDSTAVLJATE POTPISUJE OVAJ UGOVOR I SLAŽE SE  BITI STRANKOM U OVOM UGOVORU.

7. Nijedna dopuna ili izmjena uvjeta nije valjana osim ukoliko je potpisana od strane kupca i DNV GL AS.

8. Uvjeti će biti upravljeni i tumačeni u skladu sa zakonom Norveške. Svaki spor koji proizlazi ili je u vezi s uvjetima LUMINA/LUMINA Plus ili njihovim korištenjem, bilo uz ugovor, kao prekršaj, ili na bilo koji način povezano s informacijama, bilo izričito ili podrazumijevano, dane na ili kroz LUMINA/LUMINA Plus, biti će predmet isključive nadležnosti norveškog suda.

9. LUMINA and LUMINA Plus su alati u vlasništvu DNV GL AS i kao zakvi su zaštićeni i podliježu autorskim pravima.

10. Osim u slučaju kada je dogovoren kraći period, licenca za korištenje LUMINA Plus daje kupcu i kupčevim tvrtkama vlasnicima, podružnicama i vezanim društvima (˝kupčeva grupa˝) ograničeni vremenski period za korištenje LUMINA Plus za svoje i njihove interne potrebe na period od 36 mjeseci, uključujući kopiranje i preuzimanje materijala i informacija.

11. Licenca i pristup na LUMINA Plus i LUMINA automatski će biti zaustavljen po obavijesti o prestanku ugovora o certifikaciji sustava upravljanja.  

12. Licenca ne uključuje pravo na daljnju distribuciju ili prilagodbu materijala dostupnih kroz LUMINA alat, osim navedenog u članku 10.

13. Kupac će osigurati da pristup na LUMINA ili LUMINA Plus ili bilo koji materijal preuzet s njih neće biti predan nikome izvan kupčeve grupe.

14. Sve informacije i/ili materijal kojem pristupa kupac kroz LUMINA ili LUMINA Plus sadržavat će povjerljive informacije. Usluga je namijenjena specifično kupcu i biti će korištena isključivo za interne potrebe kupčeve grupe.

15. LUMINA ili LUMINA Plus ne podrazumijevaju nikakvu licencu za korištenje DNV GL zaštićenih znakova, loga i ostalog DNV GL zaštićenog znakovlja osim onog koji je nužno potreban za kupčevo korištenje LUMINA ili LUMINA Plus.

16. Kupac će osigurati da su korisnička imena i lozinke za pristup na LUMINA ili LUMINA Plus dostupne samo određenim korisnicima i da će biti smatrane povjerljivima od strane osoba kojima je dan pristup; da neće biti otkrivane trećim stranama, ili drugim zaposlenicima ili predstavnicima kupca bez prethodnog pisanog odobrenja DNV GL-a. Kupac će odmah obavijestiti DNV GL ukoliko postane svjestan gubitka, krađe ili otkrivanja prema trećoj strani ili bilo kojeg neovlaštenog korištenja korisničkog imena i/ili lozinke.

17. Osim ako je drukčije navedeno u nalogu, kupac će platiti DNV GL-u korištenje alata LUMINA Plus, kao što je navedeno u ugovoru. Plaćanje će biti obavljeno kako je navedeno na računu, unutar 30 dana od datuma izdavanja računa. Cijene ne uključuju PDV, niti bilo kakve dodatne poreze. Ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo pravo zajamčeno zakonom, DNV GL ima pravo obustaviti pristup na LUMINA Plus ukoliko kupac kasni s plaćanjem ili ne izvrši plaćanje, te DNV GL nadalje ima pravo naplatiti standardnu zateznu kamatu za zakašnjela plaćanja.

18. Pristup na LUMINA Plus neće biti odobren u slučaju da kupac nije na vrijeme izvršio plaćanje.

19. Kupac ovim daje DNV GL Group pravo na korištenje, u svrhu statistika, analiza i benchmarkinga bilo kojih informacija prikupljenih tokom rada provedenog za kupca ili kupčevu grupu, uz uvjet da se iste koriste interno ili objavljuju samo u ukupnoj anonimnoj formi.  

20. DNV GL KORISTI RAZUMNE NAPORE KAKO BI OSIGURAO DA SU INFORMACIJE KOJE SE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE KROZ LUMINA I LUMINA PLUS TOČNE I AŽURNE, DNV GL NE PRUŽA JAMSTVA ZA LUMINA/LUMINA PLUS KORIŠTENJE. U OBIMU DOPUŠTENOM PRIMJENJIVIM ZAKONIMA, LUMINA I LUMINA PLUS ALAT PRUŽAJU SE ˝KAKVI JESU˝ BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH, PODRAZUMIJEVANIH ILI ZAKONSKIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA JAMSTVA  PRODAJE ILI PRIKLADNOSTI. KUPAC ĆE OSLOBODITI ODGOVORNOSTI DNV GL AS, NJEGOVE PODRUŽNICE I TVRTKE VLASNIKE TE  PODUGOVARAČE (DNV GL GROUP) OD I U ODNOSU NA BILO KOJE ZAHTJEVE TREĆIH STRANA KOJI PROIZLAZE IZ KUPČEVOG PRAVA PRISTUPA I KORIŠTENJA  LUMINA/LUMINA PLUS. TREĆE STRANE U OVOM ČLANKU 20 UKLJUČUJU KUPČEVA POVEZANA DRUŠTVA, PODRUŽNICE, TVRTKE VLASNIKE I SVE TVRTKE U KUPČEVOJ GRUPI.  

21. U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, DNV GL GROUP NE PREUZIMA BILO KAKVU PRAVNU ODGOVORNOST ZA ODREĐENE, NEIZRAVNE, POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE GUBITKE ILI ŠTETE, BILO POD UGOVOROM ILI IZVAN (UKLJUČUJUĆI NEMAR), UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GUBITKE, PROIZVODNJU, PRIHOD, PROFITE ILI PODATKE KOJI PROIZLAZE VEZANI UZ LUMINA/LUMINA PLUS ILI NJIHOVO KORIŠTENJE.

22. U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, KUMULIRANA, SKUPNA ODGOVORNOST DNV GL GROUP KOJA PROIZLAZI IZ ILI JE POVEZANA S OVIM UGOVOROM, LUMINA/LUMINA PLUS ILI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA, BILO KAO DIO UGOVORA ILI IZVAN (UKLJUČUJUĆI NEMAR), BITI ĆE OGRANIČENA NA LUMINA PLUS PLAĆENU NAKNADU UVEĆANU DESET PUTA ILI 100.000 NOK, OVISNO O TOME KOJI JE IZNOS MANJI. KUPAC ĆE OSLOBODITI ODGOVORNOSTI DNV GL GROUP OD BILO KAKVIH ZAHTJEVA OD STRANE POVEZANIH DRUŠTAVA, PODRUŽNICA, TVRTKI VLASNIKA ILI OSTALIH TVRTKI U KUPČEVOJ GRUPI, A KOJE PROIZLAZE IZ ILI SU POVEZANE S LUMINA/LUMINA PLUS.