DNV GL

Breadcrumbs

Hrana i piće

SHARE:
PRINT:
Food and beverage certification services by DNV GL
Potrošači zahtijevaju sigurnu i kvalitetnu hranu. I u tome su u pravu

S globalizacijom tržišta dolazi i globalni lanac hrane u kojem se o svakoj karici treba pristupati s brigom i brižnim upravljanjem. Od primarne proizvodnje do prerade, pakiranja, logistike i distribucije, uključujući i upravljanje opskrbnim lancem i sljedivošću, vodeći pritom računa i o korporativnim i o odgovornostima prema proizvodu.


Sigurnost hrane i održivost može biti osigurana jedino sustavnim pristupom, dobrim upravljanjem i transparentnim opskrbnim lancem. Svojom globalnom prisutnošću mi Vam možemo biti partner u potvrđivanju svakog dijela Vašeg sustava hrane kroz certifikacije, verifikacije, procjene i tečajeve.