DNV GL

Registrirajte se na MyDNVGL i sa nama započnite digitalno putovanje s novom platformom za certifikacijske markice

SHARE:
PRINT:
Business Assurance - DNV GL
Registracijom na MyDNVGL, zajednički ćemo započeti digitalno putovanje čiji prvi korak je eCertMark aplikacija, platforma namijenjena za distribuciju i korištenje certifikacijskih markica.

Za pristup našim digitalnim uslugama, važno je da obavite registraciju na MyDNVGL, klikom na oznaku na desnom gornjem dijelu stranice: My DNV GL. 

Email i lozinka koji se koriste za registraciju biti će vam potrebni za svaki budući pristup.
S tog dijela stranice, klikom na oznaku Certmark možete pristupiti platformi namijenjenoj certifikacijskim markicama; nakon toga ćete imati pristup stranici na kojoj je  naveden popis svih certifikacijskih markica koje može koristiti vaša tvrtka te kao i obično, dostupan je i zip. paket koji sadržava sve formate I verzije certifikacijske markice. Ujedno je dostupan i priručnik za upotrebu certifikacijskih markica.

Važna nova pogodnost je mogućnost da kreirate ˝web markicu˝: ona je vaša digitalna posjetnica namijenjena vašim kupcima i zainteresiranim stranama. Ona vam omogućava jednostavnije komuniciranje o vašim certificiranim sustavima koje kao treća strana verificira DNV GL.  
Glavna prednost za certificiranu tvrtku je mogućnost da na svojim web stranicama svima daje informacije u realnom vremenu validirane od strane DNV GL-a.
Drugim riječima, to je digitalna markica koja može biti objavljena na vašoj web stranici jednostavnim umetanjem skripte koja se putem klika otvara i prikazuje vaš tzv. e-card koji sadržava informacije o datumu izdanja certifikata, normi, certificiranim lokacijama.

Proces kreiranja vrlo je jednostavan i opisan je korak po korak u smjernicama dostupnim u samoj aplikaciji. Ukoliko želite više informacija, molimo pogledajte naš F.A.Q. Frequently Asked Questions .
Za sva dodatna pitanja i objašnjenja, obratite nam se klikom na ˝Kontaktirajte nas˝u donjem dijelu ove stranice.

Kontaktirajte nas Kontaktirajte nas Kako Vam možemo pomoći?