Krenite!

Group of people

Nove su norme izdane u rujnu 2015. godine. Organizacije u iduće tri godine trebaju napraviti tranziciju na nove norme sa zadnjim rokom 15.rujna 2018. U tom periodu tranzicija može biti odrađena u bilo koje vrijeme. Naša je preporuka da započnete s pripremom tranzicije što je ranije moguće. 

Preporučeni koraci 

  • Upoznajte se sa sadržajem i zahtjevima novih normi. Norme su dostupne za kupnju preko ISO organizacije ili Hrvatskog zavoda za norme. Ukoliko ste korisnik normi trebali biste se usmjeriti na promjene u zahtjevima. Pogledajte kako Vam možemo pomoći u usvajanju znanja o novim normama
  • Osigurajte da je odgovarajuće osoblje u Vašoj organizaciji prošlo obuku i da razumije nove zahtjeve i ključne promjene. 
  • Identificirajte potrebne prilagodbe koje imaju za cilj ispunjenje novih zahtjeva i uspostavu plana implementacije. 
  • Implementirajte aktivnosti i uskladite svoj sustav upravljanja s novim zahtjevima.
Stupite u kontakt s Vašim najbližim DNV GL uredom kako biste dobili informacije o podršci koju Vam možemo ponuditi u procesu tranzicije.

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas