DNV GL

  • Nove verzije ISO normi
  • Nova norma ISO 45001
  • ISO tranzicija-video materijal

ISO organizacija je u zadnjih nekoliko godina objavila brojna nova izdanja normi sustava upravljanja kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i druge. Jeste li svoje sustave već prilagodili novim zahtjevima ili vas to tek očekuje? Mi možemo biti Vaš partner u tranziciji.  

Pretražite u donjim poglavljima kako Vam možemo pomoći.